O nas

Powstanie i początki działalności GBP w Wiskitkach nie są znane z powodu braków stosownych dokumentów. Z zachowanych kilku odpisów pism i kwestionariusza sprawozdawczo-statystycznego dla bibliotek za rok 1948, wnioskuje się, że biblioteka istniała na pewno w 1948 r. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. W skład Biblioteki wchodzą:

  1. MGBP w Wiskitkach
  2. Filia Biblioteczna w Guzowie
  3. Filia Biblioteczna w Jesionce
  4. Filia Biblioteczna w Starych Kozłowicach

Od 2021 roku, kiedy to Wiskitki ponownie stały się miastem, nosi nazwę Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe biblioteka służy mieszkańcom Gminy Wiskitki upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową.  Biblioteka jest świetnym organizatorem spotkań tematycznych i prelekcji, dzięki czemu nasi mieszkańcy mogą zdobywać nową wiedzę i poszerzać horyzonty, a uczestnicząc w różnorakich warsztatach (na przykład popularnych warsztatach rękodzielniczych i plastycznych dla dzieci i młodzieży) i innych zajęciach nabywać nowe doświadczenia i pracować nad swoją kreatywnością.

MGBP w Wiskitkach jest także czynnym organizatorem lub współorganizatorem wszelkiego rodzaju konkursów m.in.: plastycznych czy recytatorskich. To ośrodek informacji, edukacji, kultury oraz integracji  i komunikacji społecznej, który szanuje przeszłość i kreuje przyszłość. Każdego dnia dokładamy starań, aby dostarczać usługi na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem wrażliwości społecznej, różnorodności zainteresowań odbiorców. Jako miejsce otwarte na potrzeby społeczeństwa, staramy się stwarzać możliwość do ciekawego i poszerzającego horyzonty myślowe sposobu spędzania czasu. Staramy się uczyć właściwych postaw i zaszczepiać w użytkownikach zamiłowanie do czytania, przywiązanie do miejsca, budzić pasje i ciekawość świata.

Skip to content