OFERTA

OFERTA BIBLIOTECZNA

Czytelnia Internetowa – oferuje bezpłatny dostęp do komputerów podłączonych do Internetu w ramach Projektu Mazowszanie. Z oferty można skorzystać codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki. Oferujemy 5 stanowisk komputerowych.

Rejestracja czytelnika – przy zapisie do Biblioteki należy okazać dokument określony w regulaminie (dowód osobisty), zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

Wypożyczalnia książek i czasopism – prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy obywatele. Księgozbiór liczy ok 10000 tys. wol. i oferuje literaturę beletrystyczną, faktu, popularnonaukową, bogaty księgozbiór dla dzieci i młodzieży, lektury z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

Punkt informacji bibliotecznej – personel biblioteczny służy fachową pomocą z różnych dziedzin wiedzy, udzielamy informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych bezpośrednio i telefonicznie.

Punkt usług ksero i wydruku – biblioteka oferuje usługi ksero czarno-białe i kolorowe,  wydruku i skanu w ramach Projektu Mazowszanie.

Skip to content